Siyaset Felsefesinde Devlet Anlayışı

Felsefe tarihinde devleti ele alan yaklaşımlar iki ana başlık altında toplanabilirler.1. Devleti Doğal Bir Varlık Sayan Yaklaşımlar

Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi Platon'dur. Ona göre toplum insan vücuduna benzer. Nasıl vücudumuzda her organın bir görevi varsa toplumdaki her organın da belli bir görevi bulunmaktadır. Devlet ise insan vücudundaki tüm organların birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayan beyni temsil etmektedir. Devletin belli bir başlangıcı bulunmamaktadır. Ona göre devlet insan toplumuyla birlikte hep vardı ve hep var olmaya da devam edecektir.

2. Devleti Yapay Bir Varlık Sayan Yaklaşımlar

Bu yaklaşımın felsefe tarihindeki en önemli temsilcileri Thomas Hobbes, J. J. Rousseau ve J. Locke'tur. Bunlara göre insan toplulukları başlangıçta “Doğal Durum” adı verilen bir durumda yaşıyorlardı. Doğal durumda insanları yöneten ne kurallar ne de kurumlar bulunuyordu. Daha sonra insanlar barış içinde ve belirli bir düzen içerisinde yaşama gereksinimi duyduklarında devlet düşüncesi ortaya çıktı. Yani onlara göre devlet sonradan insan ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş bir kurumdur. 
< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Siyaset Felsefesi Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Siyaset felsefesi, siyaset felsefesi nedir, siyaset felsefesi ne demektir, siyaset felsefesi ne anlama gelir, siyaset felsefesi tanımı nedir, siyaset felsefesi tanımı