Ütopyalar

Ütopya, hiçbir yerde var olmayan ve gelecekte var olabileceği düşünülen, devlet ve toplum tasarılarıdır.Ütopyalar, henüz uygulama alanı bulamamış toplumsal ve siyasal düzen şekilleridir. Geleceğe yönelik olan tasarımlardır. Gerçeklikle tam olarak bağdaşmaz. Ütopyalar iki türlüdür.

a) İstenilen Ütopyalar: Bunlar olması istenen düzen tasarımlarıdır. Daha çok, insanın refah ve mutluluğunu sağlamayı amaçlayan ideal düzen tasarımlarıdır. Platon’un “İdeal Devlet”i, Farabi’nin “Erdemli Şehir”i, Francis Bacon’un “Yeni Atlantis”i, Thomas More’un “Ütopya”sı ve Campenalla’nın “Güneş Ülkesi” istenilen ütopya örnekleridir.

- Platon'un "İdeal Devlet" ütopyası
- Farabi ve "Erdemli Şehir (El Medinetü'l Fazıla) Ütopyası
- Bacon'un "Yeni Atlantis" ütopyası
- Thomas More'un "Ütopya" ütopyası
- Campanella'nın "Güneş Ülkesi" ütopyasıb) İstenmeyen (Korku) Ütopyalar: Bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesinin yarattığı endişe ve gelecekte devletlerin bloklaşarak despotik yönetimlere dönüşeceği korkusu bazı düşünürleri toplumu uyarmak amacıyla korkutucu nitelikte ütopya tasarlamaya yöneltmiştir. Bu ütopyalar gelecekte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir uyarı niteliği taşır. Aldous Huxley’in “Cesur Yeni Dünya”sı, George Orwell’in “1984”i istenmeyen ütopya örnekleridir.

- Huxley'in "Cesur Yeni Dünya" ütopyası
- Orwell'in "1984" ütopyası

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı