Gelişim Psikolojisi Nedir?

Gelişim psikolojisi, doğumdan ölüme kadar davranışların hangi etkenler tarafından biçimlendiğiyle ilgilenir. Gelişimin kavram öğrenmeye etkisi, yaşın derinlik algısına etkisi, gelişim psikolojisinde yapılabilecek araştırmalara örneklerdir.Gelişim psikolojisi, bireylerin kronolojik yaşa bağlı olarak gösterdiği fiziksel, zihinsel, sosyal değişimleri inceleyen psikoloji alt disiplinidir. Örneğin duyu organlarının yaşa göre nasıl bir gelişim gösterdiği, hangi yaşta insanın ne gibi değişimlerle karşı karşıya kaldığı, bireylerin gelişimlerinde çevrenin ve ailenin etkileri, çocuğun gelişim aşamaları, yaşlılık dönemi gibi konuları ele alır. Çocukluk psikolojisi, ergenlik psikolojisi, yaşlılık psikolojisi gibi alt disiplinlere ayrılır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Psikolojiye Giriş" ve 2. Sınıf "Deneysel Psikoloji", 4. Sınıf "Sosyal Psikoloji" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Psikoloji Ders Kitapları ve MEB Liseler İçin Psikoloji Dersi Ders Kitapları