Endüstri Psikolojisi Nedir?

Ülkemizde yeni gelişmekte olan bu uygulamalı alanlar iş ortamındaki davranışlarla ilgilenir. Bu dallarda, psikoloji biliminin bilgileri iş ortamlarında kullanılır. Endüstri psikolojisi ve örgütsel psikoloji uzmanları personel seçimi, personel eğitimi, işveren değerlendirmesi, iş analizi, kaza önleme, iş doyumu gibi alanlarda çalışır ve ayrıca araştırma da yapabilir. Bu konuda yapılabilecek araştırma örnekleri arasında arka planda çalınan müzik ve üretilen parça sayısı arasındaki ilişki, katılımcı yaklaşımın kurumsal aidiyet duygusuna etkisi, iş ortamının üretilen hatalı ürün sayısını azaltacak şekilde nasıl düzenleneceği bulunmaktadır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Psikolojiye Giriş" ve 2. Sınıf "Deneysel Psikoloji", 4. Sınıf "Sosyal Psikoloji" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Psikoloji Ders Kitapları ve MEB Liseler İçin Psikoloji Dersi Ders Kitapları