Pierre Gassendi Kimdir?

Pierre Gassendi (d. 22 Ocak 1592 – ö. 24 Ekim 1655) Fransız düşünür, matematikçi ve bilim adamıdır.Kendisinden sonraki felsefi ve bilimsel spekülasyonla tavır üzerinde oldukça etkili olmuş olan Gassendi, eski ilkçağ atomculuğunu canlandırmıştır. Felsefeyi, Hellenistik dönemde Epiküros'un yaptığı gibi, mantık, fizik ve ahlak felsefesi olarak üçe ayıran Gassendi, önce Descartesçı doğuştan düşünceler anlayışına karşı çıkmış ve bilginin esas kaynağının duyular ve tümevarım olduğunu öne sürerek, deneyci bir bakış açısı benimsemiştir.

Matematikçiliğinin de etkisiyle, tümdengelimden hiç vazgeçmemiş olan Gassendi, felsefi atomculuğu geleneksel maddi yorumundan sıyırmış ve onu, matematikle mekaniğin kendisine uygulanabileceği bir şekle büründürmüştür. 
< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Filozoflar Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Pierre Gassendi kimdir, Pierre Gassendi eserleri, Pierre Gassendi felsefesi, filozof Pierre Gassendi ve materyalizm, Pierre Gassendi ve atomculuk, Pierre Gassendi ve atomcu materyalizm, Pierre Gassendi ve atomcu maddecilik