Paul-Henri Thiry, Baron d'Holbach (1723-1789)

Yeni ve özgün bir düşünce geliştirmemiş olmakla birlikte, La Mettrie tarafından kurulmuş olan Fransız maddeciliğini daha ayrıntılı ve kesin bir sistem haline getirmeye çalışmış olan filozoftur.Holbach'ın temel eseri "Doğa Sistemi" (Le Système de la Nature) isimli yapıtıdır.

Şu anda Türkiye'de pek tanınmamakla birlikte önemli bir detayı vermek yerinde olur. Türkiye'nin modernleşme öncülü olan Fransız İhtilali'nin fikir hazırlayıcılarındandır ve felsefi bir materyalizmi siyasal alanda kullanmaya çalışan, bunu da politik deha olarak başaran şahıstır. Diğer yandan ateizmin de ilk sistemleştiricisi olduğu bilinmektedir.

Holbach; gerçek olarak var olanın canlı, hareket halindeki madde olduğunu, madde ile ruhun bir ve aynı şey olduğunu ileri süren, La Mettrie tarafından oluşturulmuş olan Fransız maddeciliğini daha ayrıntılı ve kesin temellere oturtmayı amaçlayan filozoftur.Holbach mekanist-maddeci bir düşünürdür. Ona göre maddi tabiat var olan her şeyin ilk nedenidir. Tabiat, yaratılmamıştır ve yok olmayacaktır. Madde kendine özgü güçlerle hareket eder ve hareket edebilmesi için hiç bir dış etkiye ihtiyaç duymaz. İnsan evrenin bir parçasıdır ve evrensel determinizme bağlıdır. İnsanın zihin yetileri bedeninin yapısıyla şartlanmıştır.

Holbach; tanrının, ruhun ve doğuştan fikirlerin varlığını reddeder ve bunların zararlı inançlar olduğunu söylerdi.

Holbach'ın Türkçeye çevrilen "Papazların Düzenbazlığı", "Maskesi Düşen Papazlar" ve "Yahudilik Ruhu" isimli eserleri de var.< Filozoflar Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Paul Holbach kimdir, Paul Holbach felsefesi, Paul Holbach düşüncesi, Paul Holbach felsefesi nedir, Paul Holbach düşüncesi nedir, Paul Holbach eserleri nelerdir, Paul Holbach ve felsefe, felsefede Paul Holbach, Paul Holbach felsefesi