Maurice Merleau-Ponty'nin Çalışmaları

- 1942 yılında ilk kitabı Davranışın Yapısı yayımlanır.Burada dönemin psikanaliz ve fizyoloji düşüncesi fenomenolojik bir temelde sorgulanmaktadır. Algının her şeyden karşısındaki önceligi fikri ilk olarak burada belirtilir. Merleau-Ponty analitik felsefenin tamamen dışındadır.- Algının Fenomenolojisi Merleau-Ponty'nin başyapıtı sayılır ve 1945 yılında yayımlanmıştır.Burada algıya verilen öncelik iyice netleştirilmiştir. Beden kavramı devreye girmiştir. Bu andan itibaren Merleau-Ponty özgün bir beden felsefecisi olarak anılacaktır.

- İnsancılık ve Şiddet 1947 yılında yayımlanır.Marksist bir gözle kaleme alınmış bir çalışmadır bu kitap.

- Anlam ve Anlamsızlık ise hem yazı hem de resim üzerine yazılarının toplandığı bir kitap olarak 1948'de yayımlanır.

- Diyalektiğin Serüvenleri 1955 yılında yayımlanmıştır. Burada, Marksist bir bakışla toplanmış yazılar söz konusudur.- 1960 yılında Göstergeler yayımlanmıştır. Merleau-Ponty burada Sausseurcu Dilbilim ile ilişkilenmektedir ve algoritmik bir dil arayışı içindedir.

- 1961 yılında bir başka bilinen çalışması Göz ve Tin yayımlanır.Burada, algıya verilen öncelikle, - beden ile dünya ilişkileri resmedilmeye çalışılmaksı söz konusudur. Merleau-Ponty'nin girişimleri, felsefenin bir soyutluk olmaktan çıkarılıp yaşam dünyasına/yaşanan dünyaya dönmek yönündedir.

- 1964 yılında bitmemiş bir çalışma olarak Görünen ile Görünmeyen yayımlanır. Burada Merleau-Ponty, fenomenolojinin izlerini sürmekte ve yeniden değerlendirmeye çalışmaktadır ancak kitabı bitiremez.

- 1969'da Dünya Yazısı adlı, fenomenolojik dil arayışının ürünü olan ve bu yönde Sausseur ile ilişkilenmesini getiren kitabı yayımlanır.< Filozoflar Dizinine Geri Git
< Ponty Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Maurice Merleau-Ponty kimdir, Maurice Merleau-Ponty felsefesi, Maurice Merleau-Ponty düşüncesi, Maurice Merleau-Ponty felsefesi nedir, Maurice Merleau-Ponty düşüncesi nedir, Maurice Merleau-Ponty eserleri nelerdir, Maurice Merleau-Ponty ve felsefe, felsefede Maurice Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty felsefesi