Önerme Türleri

Önermeler yargının niteliğine göre, sayısına göre, niceliğine göre ve olgusal içeriğine göre farklı kategorilerde gruplandırılırlar.A.Yargının Niteliği Bakımından Önerme Türleri

- Olumlu Önermeler
- Olumsuz Önermeler


B. Yargı Sayısı Bakımından Önerme Türleri

- Basit Önermeler
- Bileşik ÖnermelerC. Yargının Niceliği Bakımından Önerme Türleri

- Tümler Önermeler
- Tikel Önermeler
- Tekil Önermeler


D. Olgusal İçeriğine Göre Önerme Türleri

- Analitik Önermeler
- Sentetik Önermeler
Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf "Klasik Mantık" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

< Mantık Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Önerme, önerme nedir, önermeler arası ilişkiler, olumlu önerme, olumsuz önerme, basit önerme, karmaşık önerme, bileşik önerme, koşullu önerme, bağlantılı önerme, ekli önerme, nedenli önerme, tümel önerme, tikel önerme, tekil önerme, analitik önerme, sentetik önerme