Zorunlu Önerme (Apodiktik) Nedir?

Bu önermeler, başka türlü olması olanaklı olmayan, kesin önermelerdir. Yüklemde bulunan özelliğin doğruluğu zorunlu olarak bilinir. Dolayısıyla bu önermeler, her zaman ve her koşulda doğru önermelerdir. Formel bilimlere ait önermeler, bu tip önermelerden oluşur."Havaya düşen taş, yere düşer." önermesi ya da "Dört kere dört, on altı eder." önermesi, yüklemin zorunlu olarak doğru olduğu önermelerdir.

Örneğin, "Üçgen, üç köşelidir." önermesinde, yüklemin belirttiği özellik olan üç köşelilik, zorunlu olarak üçgende bulunmaktadır.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf "Klasik Mantık" ve "Modern Mantık" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM)