Yalın Önerme (Assertorik) Nedir?

Yükleminde belirtilen özelliğin gözlem ve deney yoluyla saptanarak ispat edildiği önermeye yalın önerme denir. Öznenin, yüklemi deney ve gözlemle ispatlanmış bir şekilde kendisinde taşıdığının ifade edildiği önermelerdir.Örneğin, "Papatya, bitkidir." önermesinde papatyanın bitki olduğu gözlem sonucu doğrulanmıştır.

Örneğin: "İnsan, omurgalıdır." önermesinde de omurgalı olma durumunun insanda bulunduğu gözlemle ve deneyle ispat edilebildiğinden, bu önerme de yalın önermedir.Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf "Klasik Mantık" ve "Modern Mantık" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM)