Tanım Nedir, Ne Demektir? Neden Tanım Yaparız?

Tanım Nedir?

Tanım, bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemidir. Bir şeyin ne olduğunun belirtilmesidir. Bu işlem dil aracılığıyla olur ve bir yargı bildirir. Bu nedenle tanım, "...nedir?" sorusunun yanıtı olan önermedin Aristoteles'in deyişiyle tanım, özün araştırılmasıdır. Örneğin; "İnsan nedir?" sorusuna yanıt olarak verilen "İnsan konuşabilendir." önermesi bir tanımdır. Bu tanımda, özne olan "insan" kavramı tanımlanan, yüklem olan "konuşabilen" kavramı tanımlayandır.Peki Biz Neden Tanım Yaparız?

Kavram, bir şeyin zihnimizdeki tasarımıdır. Kavramlar zihnimizde tasarım olarak kalmaz, bir iletişim aracı olur. Kavramlar üzerinde uzlaşma olmazsa, iletişim bozulur. Kişiden kişiye göre değişebilecek olan kavramların ortak anlamlarını belirlemek için tanım yaparız. Kavramların anlamı ne kadar genel geçer olursa insanlar arasındaki iletişim o kadar düzgün olur ve bu da düşünmemizi kolaylaştırır. Tanım, her ne kadar bir anlam belirleme işlemiyse de formel mantık, tanımın oluşturulmasındaki koşullarla ve tanımın bu koşullara uygun olup olmadığıyla ilgilenir.Konuyla İlgili Konu Başlıkları:

- Tanım çeşitleri nelerdir?
- Nelerin tanımı yapılamaz?
- Tanımın koşulları nelerdir?

Hazırlayan:
Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf "Klasik Mantık" ve "Modern Mantık" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM)