Tanım Çeşitleri, Tanımın Çeşitleri Nelerdir?

Tanım çeşitlerini genel olarak beş tümele göre (içlemsel tanım) ve tanımlanana göre olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz.



Konu Başlıkları


- Beş tümele göre tanım (içlemsel tanım)
- Tanımlanana göre tanım çeşitleri



Tablo



Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf "Klasik Mantık" ve "Modern Mantık" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM)