Kesin Kıyas Nedir, Kesin Kıyaslar

Kesin kıyasta, öncüllerde gizli olarak bulunan sonuç kesin olarak çıkarılır. Kıyasın sonucu, öncüllerde anlam bakımından bulunup şeklen bulunmuyorsa buna kesin kıyas denir.Kesin kıyaslar; yüklemli kesin kıyas ve koşullu kesin kıyas olmak üzere ikiye ayrılır.

- Yüklemli kesin kıyas nedir?
- Koşullu kesin kıyas nedir?

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf "Klasik Mantık" ve "Modern Mantık" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM)