Kavramlarda Nelik, Gerçeklik ve Kimlik

Tümel bir kavramın sadece zihindeki bireylerinin ele alınmasına nelik adı verilir. Nelik, bir kavramın "ne olduğunu" gösterir. Her kavramın bir neliği vardır. Eğer olmasaydı bir kavramla ne anlatmak istediğimiz anlaşılamazdı. Örneğin, "çocuk, dev" gibi kavramların zihinde tasarımları vardır ve bir anlama sahiptir.Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına ise gerçeklik denir. Somut anlamı olana ilişkindir. Örneğin; Kaf Dağı'nın ne olduğunu söyleyebilir ve tanımlayabiliriz ancak gösteremeyiz.

Gerçekliği olan bir kavramın belli bir nesnede somutlaşmasına kimlik adı verilir. Kimlik, bir kavramın kime işaret ettiğini gösterir. Örneğin, "Cemre, şu sandalye" gibi kavramların işaret ettiği bir nesne vardır.Lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:Hazırlayan:
Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf "Klasik Mantık" ve "Modern Mantık" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM)