Beş Tümel: Cins Nedir?

Ortak özellikleri olan iki kavramdan kaplamı daha fazla olana ya da altında türlerin sıralandığı kavrama cins denir.

Cins, iki genel kavramdan kaplamı daha geniş olan kavrama denir. Örneğin; Porphyrios ağacında "cismi olan"ın kaplamı "canlı"nm kapsamından daha geniş olduğundan "cismi olan", "canlı"ya göre cins olur.Cins; yakın cins ve uzak cins olmak üzere ikiye ayrılır.

Bir türün doğrudan bağlı olduğu, hemen üstündeki cinse yakın cins, diğerlerine de uzak cins denir. Örneğin, canlı kavramının yakın cinsi cisim, uzak cinsi ise cevherdir.

Hazırlayan:
Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf "Klasik Mantık" ve "Modern Mantık" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM)