Akıl İlkeleri

Düşünce sistemimizde yanlışlıklara yer vermemek için bazı mantık ilkelerden yararlanır. Bu ilkeler ile doğru düşünme sağlanmış olur. Aklın genel olarak 3 ilkesinden söz edilir; ancak bunlara 17. yy. da Leibniz tarafından dördüncü bir ilke daha eklenmiştir. İlk üç ilke, tek bir ilkenin değişik biçimleri olarak da kabul edilmektedir.Akıl ilkeleri olarak kabul edilen 4 temel ilkeyi aşağıdaki konu başlıklarından takip edebilirsiniz.

Konu Başlıkları:

- Özdeşlik (aynılık) nedir?
- Çelişmezlik nedir?
- Üçüncü hâlin imkânsızlığı nedir?
- Yeter-sebep nedir?

Hazırlayan:
Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf "Klasik Mantık" ve "Modern Mantık" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM)