Louis Althusser ve Etkileri

Althusser'in kuramları Ortodoks Komünizmi savunmak adına doğmuş olsalar da, Onun Marksizmi sunma yaklaşımı Stalinist dönemin entelektüel ayrımcılığından farklı bir hareket yansıttı ve daha ilerisinde hem Marksizmin kazandığı akademik itibar ve hem de Marks'ın bir ekonomistten ziyade bir düşünür olarak saygınlığına dönük vurgu açısından önemliydi.Althusser Marksist felsefe ve postyapısalcı felsefe alanlarında geniş kapsamlı bir etkileme gücüne sahip oldu:

"İdeolojinin öznesi insan" (Interpellation) kavramı feminist düşünür ve eleştirmen Judith Butler tarafından tanıtılıp uyarlandı;

DİA içeriği Sloven düşünür Slavoj Žižek'in ilgi alanını oluşturdu,

özne olmaksızın tarihi bir işleyiş olarak gözleme çabası Jacques Derrida'nın sempatisini kazanan bir unsurdu,

G.A. Cohen tarafından tarihsel materyalizm analitik felsefenin duruş noktasından bağdaşık bir doktrin olarak savunuldu,

Althusser tarafından parlatılan yapı ve organa dönük ilgi Anthony Giddens'in yapılandırma kuramında belli bir rol oynadı;Althusser İngiliz tarihçi E.P Thompson tarafından Kuramın Sefaleti adlı kitabında şiddetli bir şekilde eleştirildi.

Bunlarla beraber, Althusser'in bir çok öğrencisi 1970'ler, 1980'ler ve 1990'larda önemli entellektüeller oldular:

- Alain Badiou and Étienne Balibar felsefede,
- Jacques Ranciere tarih ve tarih felsefesi alanında,
- Pierre Macherey in edebiyat eleştirisinde ve
- Nicos Poulantzas toplumbilimde.
- Ünlü Guevarist Régis Debray de Althusser'in altında çalıştı,
- Ünlü Lacancı psikanalist Jacques-Alain Miller gibi.
 
< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Louis Althusser Dizinine Geri Git
< 20. Yüz Yıl Tarih Felsefesi Dizinine Geri Git
< Filozoflar Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Louis Althusser kimdir, Louis Althusser felsefesi, Louis Althusser düşüncesi, Louis Althusser felsefesi nedir, Louis Althusser düşüncesi nedir, Louis Althusser eserleri nelerdir, Louis Althusser ve felsefe, felsefede Louis Althusser, Louis Althusser felsefesi