Kültürel Antropoloji Nedir?

Kültürel antropoloji, toplumu ve kültürü inceler; toplumsal ve kültürel benzerlik ve farklılıkları tanımlar.Kültürel antropolojinin iki yönü vardır ve bunlar; etnografi ve etnolojidir. Etnografi, daha çok alan araştırmaları ve alan çalışmaları üzerine temellenmiştir. Etnoloji ise kültürler arası karşılaştırmaları temele almaktadır.

Etnografi: Bir grup, toplum ya da kültürün ana niteliklerini, o toplumun içinde var olarak anlamaya ve açıklamaya çalışan antropoloji alanıdır. Alan çalışması sırasında veriler toplanır ve bunlar kitap, makale, film vb. şekillerde sunuma hazırlanır, tanımlanır, tahlil edilir ve yorumlanır. Etnograflar küçük toplulukların içinde yaşayıp onların yerel davranış, inanç, toplumsal yaşam ve din gibi faaliyetlerini incelerler.

Etnoloji: Etnografik araştırmaların sonuçlarını analiz edip karşılaştırır. Kültürel farklılık ve benzerlikler tanımlanıp açıklanır; bunların genelliğini ya da özgünlüğünü ayırt eder.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 1. Sınıf "Antropolojiye Giriş" Dersi Ders Notları; Antropoloji; İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış; Conrad Phillip Kottak; s. 10

 
< Antropoloji Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Kültürel antropoloji, kültürel antropoloji nedir, kültürel antropoloji ne demektir, kültürel antropoloji tanımı nedir, kültürel antropoloji alanı nedir, kültürel antropoloji ne anlama gelir, kültürel antropoloji nedir, kültürel antropoloji nedir, kültürel antropoloji nedir, kültürel antropoloji neyi inceler, kültürel antropoloji, kültürel antropoloji bölümü, kültürel antropoloji dersi, kültürel antropoloji notları