Kantgil Rasyonalizm (Akılcılık) Nedir?

Rasyonalizm konusunda en temel eleştirileri, kendisi de özgül bir rasyonalist olan Kant'tan gelir.Kant "Saf Aklın Eleştirisi" (1781) isimli eserinde bu noktadaki temel eleştirisini ortaya koymuş ve felsefi ilkelerini açıklamıştır. Hem amprizmin hem de rasyonalizmin felsefi problemleri eleştirel bir şekilde değerlendirilerek Kant felsefesinde aşılmaya çalışıldığı görülür.

Bu bakımdan eleştirel felsefe olarak adlandırılan felsefe geleneğinin kurucusu Kant'tır ve o bu yolla ampirizmin ve rasyonalizmin yetersizliklerinden kurtulmaya çalışmıştır. Kant insan bilgisinin sınırlarını ve yapısını soruştururken, bir yanda aklın kuramsal statüsünün belirlenmesi ile ilgilenmiş öte yandan da her tür deneyimin kuramsal sınırlarını belirlemeye çalışmıştır.

"Saf Aklın Eleştirisi"de özellikle deneyimin zorunlu doğasının incelenmesine yönelik kapsamlı bir girişim vardır. A priori ve a posteriori bilginin varlığını kabul eden Kant, bunları farklı bilgi türleri olarak sınıflandırır ve önceki felsefe geleneklerinin yetersizliklerini bu kategoriler ekseninde değerlendirir. 
< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Rasyonalizm Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık), Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık) nedir, Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık) ne demektir, Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık) ne anlama gelir, Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık) tanımı nedir, Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık) tanımı, Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık) ne anlama gelir, Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık) felsefesi, Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık) nedir, felsefede Kantgil (Kantçı) rasyonalizm (akılcılık)