ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Joseph de Maistre Kimdir?

1753'te Chambery'de doğmuştur.

Babası Savoie senatosunun başkanıydı. Maistre, Turin'de hukuk tahsilini bitirdikten sonra memleketine dönmüş ve burada on beş sene kadar süren sakin bir hayat geçirmiştir. Bu hayat ona okumak ve ileride yazacağı eserler için geniş malzeme toplama fırsatını vermiştir. Bu tarihlerde Chambery'nin bütün ileri gelen genç asilzadeleri gibi yeni fikirlere karşı sempati duymaktadır. Maistre'nin bu sıralarda yaptığı resmi konuşmalarda on sekizinci asra hâkim olan fikirlerin tesiri açıkça görülmektedir. Maistre bu konuşmalarından ötürü sarayın uyarılarına maruz kalmıştır. Bütün hayatınca sarayda bir liberal olarak tanınmıştır.

Fransız İhtilali'nin taşkınları Maistre'ni yeni fikirlere karşı düşkünlüğünü sarsmış, Fransız orduları memleketi Savoie'ye girince de önce Piemonte'ye oradan da Lausanne'na geçip ihtilale karşı mücadeleye girişmiştir. Bir süre sonra da Lausanne'den ayrılıp Venedik'e gelmiştir.  

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)
 
< Filozoflar Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Joseph de Maistre kimdir, Joseph de Maistre felsefesi, Joseph de Maistre düşüncesi, Joseph de Maistre felsefesi nedir, Joseph de Maistre düşüncesi nedir, Joseph de Maistre eserleri nelerdir, Joseph de Maistre ve felsefe, felsefede Joseph de Maistre, Joseph de MaistreAna Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

felsefe | fizik | coğrafya | tarih | Osmanlı Devleti


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)