Jean Francois Lyotard: Post-modern Durum Nedir?

Jean-François Lyotard'ın 1979 yılında yayımlanmış olan kitabının adıdır.

Bu kitap, yayımlanışının ardından sürekli teorik tartışmaların kaynağı olmuş ve post-modernizm konusunda en çok gönderme yapılan eserlerden biri olarak yer almıştır.Lyotard bu kitabında Modernite'yi kuramsal düzeyde sorunsallaştırır ve post-modernizm'i belli bir tarihsel dönemin adlandırılmasından çok yeni bir düşünsel evrenin ortaya çıkması olarak değerlendirir. Bunun kaynağında, Lyotard'ın "Büyük Anlatılar" olarak tanımladığı Modernist öğretilere ve onların kendilerini temellendirdikleri kavram ve kategorilere yönelik derin bir inançsızlık ve kuşku hali bulunmaktadır. Lyotard bu kuşkunun kaynaklarını ve anlamlarını kuramsal olarak ortaya koyar "Postmodern Durum" adlı çalışmasında.

Kitabın altbaşlığı, "Bilgi Üzerine Rapor" olarak yazılmıştır. Dolayısıyla burada bilgiyle ve ona dayalı siyasal/toplumsal hedeflerle ilgili modernist girişimlerin çok sorunlu oldukları belirtilir ve bu sorunlar irdelenir.

Bu nedenle Endüstri Sonrası Toplumlar'da, erekselci tarih anlayışlarına karşı derin bir inançsızlık hali söz konusudur. Modernleşme projesinin kuramsal sınırları bu inançsızlığı aşabilecek bir olanağa sahip değildir. İnançsızlığın kaynağındaki meşruiyet bunalımı'nı, modernizm kendi teorik ilkelerine bağlı kalarak aşamaz bir noktaya gelinmiştir. Dolayısıyla da yeni bir düşünme ve yaşam kipi ortaya çıkmıştır. İşte "Postmodern Durum" olarak adlandırılan dönem budur.

Lyotard burada iktidar ve bilgi bağlamında modernizm'den post-modernizm'e geçişin izlerini sürmekte, meşruiyet sorunsalı açısından "Büyük Anlatılar"ın sonunu irdelemektedir.< Filozoflar Dizinine Geri Git
< Lyotard Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Jean Francois Lyotard kimdir, Jean Francois Lyotard felsefesi, Jean Francois Lyotard düşüncesi, Jean Francois Lyotard felsefesi nedir, Jean Francois Lyotard düşüncesi nedir, Jean Francois Lyotard eserleri nelerdir, Jean Francois Lyotard ve felsefe, felsefede Jean Francois Lyotard, Jean Francois Lyotard felsefesi