Immanuel Kant Kimdir?

Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 – 12 Şubat 1804 tarihleri arasında yaşamış olan ünlü Alman filozofudur.Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir.

Kant, eleştirel felsefenin babası olarak kabul edilir. Doğu Prusya'nın Königsberg (Kaliningrad) kasabasında doğdu. Hep burada yaşadı. Üniversite eğitimi sırasında birkaç yıl öğrencilere özel dersler verdi. Eğitimi sırasında Leibniz ve Wolff'tan etkilendi. 1755 tarihinde doçent derecesi aldıktan sonra üniversitede çeşitli sosyal bilimler alanlarında dersler vermeye başladı. Kant başlangıçta fizik ve astronomi alanında yazılar yazdı. 1755 yılında "Evrensel Doğal Tarih ve Cennetlerin Teorisi" adlı eserini yazdı. 1770 yılında Königsberg'de mantık ve metafizik kürsüsüne atandı. 1770'den sonra Hume ve Rousseau etkisiyle eleştirel felsefesini geliştirdi.

Kant'ın nasıl bir mizacı vardı? Immanuel Kant sessiz, sakin ve düzenli bir hayat yaşamış olsa da insanlarla bir arada olmaktan çok hoşlanırdı. Neredeyse hiç seyahat etmedi. Her zaman dakik olmasıyla efsanevi nam saldı. Söylenen oydu ki sabah erkenden yürüyüş yapan Kant'ı pencerelerinin önünden geçerken gören insanlar saatlerinin ayarını ona göre yapabiliyordu.

Konu Başlıkları:

Immanuel Kant kimdir?
- Immanuel Kant'ın felsefe anlayışı
- Immanuel Kant'ın ahlak felsefesi anlayışı nedir?
- Immanuel Kant'ın ödev ahlakı nedir?
- Immanuel Kant'ta zaman ve bilinç
- Ahlak-niyet ilişkisi
- Immanuel Kant'ın başlıca eserleri nelerdir?
- Immanuel Kant'ın bilgi felsefesi
- Immanuel Kant'ın bilim anlayışı
- Immanuel Kant'ın numen-fenomen ayrımı ve bilgi anlayışı
- Immanuel Kant'ın uzay ve töz anlayışı

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı