Hobbes ve Cisimci Maddeci Anlayışı Nedir?

Hobbes, 17. yüz yılda yaşamış olan ünlü bir İngiliz siyaset bilimci ve filozoftur. Hobbes aynı zamanda bütün çağların görmüş olduğu en bilinçli maddeci (materyalist) düşünürlerden birisi olarak görülmektedir.Hobbes, atomcu bir madde anlayışına sahip değildir. Bunun sebebi hareketin olması için herhangi bir boşluğun olması gerektiğine inanmamasıdır. Hobbes böylece hem atomu, hem de atomun hareket ettiği düşünülen "boşluk varsayımı"nı reddeder.

Hobbes için madde, cisimdir. Cisim; düşünceden bağımsız olarak uzayın bir parçasını dolduran, eni, boyu ve derinliği olan şeydir.

Hobbes, "Leviathan" isimli dünyaca ünlü başyapıtının 46. bölümünde şöyle demiştir: "Dünya (bununla sadece üzerine yaşadığımız yer yuvarlağını kastetmiyorum; evrenin, yani var olan şeylerin tümünün meydana getirdiği bütünü kastediyorum) cisimseldir, yani cisimdir ve cismin boyutlarına, en, boy ve derinliğine sahiptir. Dolayısıyla evrenin her parçası cisimdir ve cisim olmayan hiçbir şey, evrenin parçası değildir."Hobbes'un bu cümlesinde, onun gizil biçimde de olsa bir tanrıtanımaz olduğunun kanıtıdır. Zaten kendisiyle tutarlı olan bir materyalizmin tanrıyı ya fiziksel bir nedene indirgeyeceği, ya da onu reddedeceği açıktır. Bundan dolayıdır ki maddeciliğin (materyalizmin) tanrıtanımazcılık ile sıkı bir ilişkisi vardır denilebilir.

Ayrıca Lütfen Bakınız:
 

  • Leviathan Nedir?

  •  
    < Felsefe Akımları Dizinine Geri Git

    > Bu sayfaya ilişkin etiketler: Hobbes, Hobbes kimdir, Hobbes ne demektir, Hobbes hayatı, Hobbes düşüncesi, Hobbes felsefesi, Hobbes ve cisimci madde anlayışı, Hobbes ve materyalizm, Hobbes ve cisimci maddecilik, Hobbes ve cisimci materyalizm, leviathan nedir, leviathan ne demektir, leviathan ne anlama gelir, leviathan tanımı nedir, leviathan ve Hobbes, Hobbes ve leviathan, Hobbes ve leviathan yapıtı, leviathan kitabı, leviathan konusu