ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Georg Lukacs Kimdir? (1889-1975)

Georg Lukács, 13 Nisan 1885'te Budapeşte'de doğdu; 4 Haziran 1971'de aynı yerde öldü. Lukacs, Batı Marksizminin ünlü isimlerinden Macar Marksist filozof ve edebiyat bilimcisidir. Marksizmi Hegelci anlamda yeniden değerlendirmiş ve geliştirmiştir. Ernst Bloch, Antonio Gramsci, Karl Korsch ile birlikte Lukacs, 20.yüzyılın ilk yarısında, Marksist felsefe ve Marksist teorinin yeniden oluşturulmasında en önemli isimlerden biri olmuştur.

Lukacs belirgin bir şekilde Ortodoks Marksizm savunusu yapar, ancak metinleri bu anlamdaki Marksizm anlayışının her zaman sınırlarını aşmıştır. Özellikle Marksist sınıf kuramını ve bu kuramın bilinç ile ilgili yönünü geliştirmiş, sınıf bilinci teorisi ile her zaman konuşulan bir isim olmuştur. Bu konu İdeoloji teorisi bağlamında her zaman önemli bir alan olmuştur. Yabancılaşma ve meta fetişizmi konuları da Lukacs'ın özellikle belirli bir dönem esas konuları durumundadır. Öte yandan Lukacs bir edebiyat bilimcisi ve eleştirmenidir. Bu noktada etkili olacak ölçütler ve kavramlar geliştirmiştir.

Eserleri

- Tarih ve Sınıf Bilinci, Belge yayınları, çeviren: Yılmaz Öner
- Marksist İmgelem, Yeni Hayat Kütüphanesi, çeviren: Veysel Atayman
- Lenin'in Düşüncesi/Devrimin Güncelliği, Belge yayınları, çeviren: Ragıp Zarakolu
- Roman Kuramı, Metis yayınları, çeviren: Cem Soydemir
- Estetik I, Payel yayınları, çeviren: Ahmet Cemal
- Estetik II, Payel yayınları, çeviren: Ahmet Cemal
- Estetik III, Payel yayınları, çeviren: Ahmet Cemal.
- Avrupa Gerçekciliği, Payel yayınları, çeviren: Mehmet H.Doğan
- Aklın Yıkımı (1. Kitap), Payel yayınları, çeviren: Ayşe Tekşen Kapkın
- Aklın Yıkımı (2. Kitap), Payel yayınları, çeviren: Ayşe Tekşen Kapkın

Ayrıca Lütfen Bakınız:
 

 • Georg Lukacs'ın Yaşamı ve Politik Süreci
 • Georg Lukacs'ın Felsefesi
 • Georg Lukacs'ın Sözleşme ve Sınıf Bilinci Anlayışı
 •  
   
  < Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
  < 20. Yüz Yıl Tarih Felsefesi Dizinine Geri Git
  < Filozoflar Dizinine Geri Git

  > Bu sayfaya ilişkin etiketler: Georg Lukacs kimdir, Georg Lukacs felsefesi, Lukacs düşüncesi, Georg Lukacs felsefesi nedir, Georg Lukacs düşüncesi nedir, Georg Lukacs eserleri nelerdir, Georg Lukacs ve felsefe, felsefede Georg Lukacs, Georg Lukacs felsefesi


  Ana Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

  felsefe | fizik | coğrafya | tarih | Osmanlı Devleti


  Düşünce PLATFORMU
    2005'ten beri, felsefe.gen.tr
    Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
   
  Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)