Frankfurt Okulu Nedir?

Frankfurt okulu, Almanya’da 1923 yılında kurulan ve sosyoloji, siyaset bilim, psikanaliz, tarih, estetik, felsefe, müzikoloji gibi farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren Toplumsal Araştırma Enstitüsü`nün bir düşünce akımı olarak ifade edilmesidir. Okulun genel yaklaşım biçimi eleştirel teori olarak adlandırılmaktadır.Frankfurt Okulu'nun Tarihçesi

Marksizmin eleştirel bir edinimine yönelmiş ve bu doğrultuda yeni bir eleştirel toplum teorisi kurmaya çalışmışlardır. Rus Devrimi'nin Stalinizm'e dönüşerek yozlaşması, Avrupa'da sol kanat hareketlerin yenilgisi ya da düşüşü, giderek yükselen Nazizm ve faşizm olguları, kapitalist sistemde baş gösteren yeni iktisadi ve siyasal ivmeler, Okul'un ortaya çıkış koşullarını gösterir. Hem kapitalizmin hem de Sovyet sosyalizminin eleştirisi, Frankfurt Okulu'nun ana düsturu olarak belirtilebilir.

Marksist eleştirel toplum teorisinin tıkanmış olduğu ve sergilenen pratiği ile çözümsüz bir noktaya ulaştığı düşünülmektedir. Bu tarihsel koşullarda Frankfurt Okulu, tıkanmış olan teorik alanı aşarak yeni bir eleştirel toplum teorisi ortaya koymaya yönelmiştir. Her ne kadar eleştirel kuram başlığı altında toplanarak bir bütün oluşturduğu söylenebilse de, tek tek yazarların özgünlüklerinin dışında daha genel farklı birkaç yönelim tespit edilebilir. Bir yandan, 1923’te kurulup Max Horkheimer ve Theodor Adorno’nun 1933’te sürgün edilmesiyle sonuçlanan ve ardından ABD'deki 1950’lere kadar sürgünlüğün ardından Frankfurt’ta yeniden kurulan Enstitü'nün çalışmalarına işaret edilebilir. Friedrick Pollock, Herbet Marcuse, Walter Benjamin, Leo Lowenthal bunlar arasında sayılabilir. Bir yandan da Jürgen Habermas’ın yoğunluklu felsefi ve sosyolojik çalışmalarıyla okulun eleştirel kuramını yeniden temellendirmeye yönelik çabaları söz konusudur. Bu noktada Albrecht Wellmer, Claus Offe ve Klaus Eder'den söz edilebilir.Frankfurt Okulu'na Bağlı Düşünürler ve Onların Felsefeleri 

 • Theodor Adorno Kimdir?
 • Max Horkheimer Kimdir?
 • Walter Benjamin Kimdir?
 • Herbert Marcuse Kimdir?
 • Jürgen Habermas Kimdir?
 • Erich Fromm Kimdir?
 • Wilhelm Reich Kimdir?
 • Mills Kimdir?


 • Ayrıca Lütfen Bakınız: 
 • Frankfurt Okulu'nun Genel Kuralsam Çerçevesi Nedir?
 • Frankfurt Okulu ve Marksizm
 • Bir Alt Başlık Olarak Frankfurt Okulu Nedir?
 •  
  < Felsefe Akımları Dizinine Geri Git

  > Bu sayfaya ilişkin etiketler: Frankfurt okulu, Frankfurt okulu nedir, Frankfurt okulu ne demektir, Frankfurt okulu felsefesi, Frankfurt okulu düşüncesi, Frankfurt okulu ne demektir, Frankfurt okulu anlamı nedir, Frankfurt okulu tanımı nedir, Frankfurt okulu felsefe sistemi nedir, Frankfurt okulu düşünürleri kimlerdir, Frankfurt okulu filozofları kimlerdir