Marsilio Ficino Kimdir?

Marsilio Ficino. 1433-1499. İtalyan Yeni Platoncu düşünür.

Platon'un felsefesine Rönesans'ın bakış açısını katmış olan bir düşünürdür.Ruhun ölümsüzlüğü üzerine bir dizi kanıt öne süren Ficino, insanın evrenin merkezinde olduğunu savunmuş ve insan yaşamını da, ruhun Tanrı'ya doğru bir yükselişi olarak yorumlamıştır. 'Kendini tanı, ey insan kılığındaki tanrısal soy!' demiştir.

Lütfen Bakınız:
 
- Ficino'nun insan ve Tanrı anlayışı - Ficino'nun Rönesans'taki etkisi ve önemi
- Ficino'nun aşk tarifi  

Hazırlayan: Sosyolog Ömer Yıldırım
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)