Voltaire Kimdir? (1694-1778)

François Marie Arouet (21 Kasım 1694 - 30 Mayıs 1778) ünlü Fransız yazar ve filozoftur.Daha çok mahlası Voltaire olarak tanınmıştır. Fransız Devrimi'ne ve Aydınlanma hareketine büyük katkısı olmuştur.

Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra, insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazınları ile ünlenmiştir. Eserlerinde kilise dogmaları ve döneminin Fransız müesseselerini yoğun olarak hicvetmiştir. Zamanın en etkili isimlerinden biri olarak tanınır.

Ayrıca lütfen bakınız:


- Voltaire'in hayatı ve eserleri
- Voltaire'in felsefesi
- Voltaire'in deist Tanrı anlayışı
- Voltaire'in Tanrı ve ahlak anlayışı
- Voltaire'in inanç ve istenç özgürlüğü anlayışı

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı