Bilgi Türleri Nelerdir?

İnsan çok yönlü bir varlıktır.Bu durum insanın birbirinden farklı soyut ve somut varlıklarla ilişki kurmasını sağlar. Dolayısıyla insan için tek bir bilgi türünden değil birçok bilgi türünden söz etmek gerekir. Bunu şöyle açıklamak mümkündür: İnsan, varlığı üzerinde düşünmek ve yaşamının amacını anlayabilmek için felsefe bilgisine; yaşadığı dünyayı ve toplumu anlayabilmek için bilimsel bilgiye; doğada var olan nesneleri araç gerece dönüştüre bilmek için teknik bilgiye; kendisindeki güzellik ve beğeni duygusunu geliştirebilmek için sanat bilgisine ve arınmak için dini bilgiye gereksinim duymuştur.

Bunların her biri farklı bilgi türleridir. Bu bilgi türlerinin belki de tek ortak noktaları özne ile nesne arasında kurulan ilişki sonucu ortaya çıkmış olmalarıdır. Şimdi sırasıyla, genel kabul görmüş olan bilgi türlerini tanıyıp açıklayalım:- Gündelik bilgi nedir?

- Dini bilgi nedir?

- Teknik bilgi nedir?

- Sanat bilgisi nedir?

- Bilimsel bilgi nedir?

- Felsefe bilgisi nedir? 

Ayrıca bilgi türleri hakkında genel bir bakış sağlayabilmesi açısından aşağıdaki tabloyu gözden geçirebilirsiniz. Bu tabloda bilgi türlerine göre bilgiye nasıl ulaşıldığı ve bilginin kişisel mi, genel mi bir hitabı olduğu konusunda açıklayıcı örnekler yer almaktadır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)