Uzay Nedir?

Özdeğin var olma biçimlerinden biri.Uzay, özdeğin (maddenin) genel varlık biçimidir. Uzay dışında özdek olamayacağı gibi özdek dışında da uzay olamaz. Özdek uzay ve zaman içinde vardır. Kant, uzay ve zamanın sadece düşüncemizde bulunduğunu savunmuştur. Metafizik düşünce uzay ve zamanı ayrı ayrı ele alıyor ve bunların birbirinden bağımsız kalıplar olduğunu düşlüyordu. Einstein (1879-1955), uzay ve zamanın birbiriyle bağımlı olduğunu, biri olmadan öbürünün var olamayacağını tanıtladı. Özel ve genel bağıntılılık kuramları uzay ve zamanın özdekselliğini, eş deyişle özdeğin var olma biçimi olduğunu açık seçik ortaya koymuştur.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu