Töz Nedir?

Değişen yüklemlere desteklik eden değişmez gerçeklik.Descartes’e göre töz, var olmak için kendinden başka hiçbir şeyin varlığına muhtaç olmayan bir şey, böyle olan yalnızca Tanrı’dır.

Spinoza’ya göre töz, kendiliğinden ve kendisi için var olan.

Bilim, doğada değişmeyen bir nesne ya da gerçeklik bulunmadığını tanıtlamıştır. Her şey sürekli olarak değişmektedir. Bu bakımdan bu anlamdaki töz, eski felsefenin bir kurgusundan başka bir şey değildir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu