Tinselcilik (Spiritualizm) Nedir?

Evrenin ruhsal bir temele dayandığını ileri süren öğretilerin genel adı.Çağımızda düşüncecilik (idealizm)’le de anlamdaş olarak kullanılan tinselcilik, varlığın bedenden bağımsız ruhsal bir yapı olduğu inancına dayanan metafizik bir görüşü dilegetirir. Gizli ve dolaylı ya da açık ve dolaysız ruhçuluk giden şu öğretiler tinselci öğretilerdir: İdealizm (Platon), öznel idealizm, (Fichte), nesnel idealizm (Schelling), saltık idealizm (Hegel), deneyüstü idealizm (Kant), immateryalizm(özdeksizcilik) (Berkeley), fenomenolojik idealizm (Husserl), mantıkçı idealizm (H. Cohen, P. Natorp), pozitivizm adı altında öznel idealizm (Auguste Comte), Elea okulu (Ksenofanes), bireşimsel idealizm (Hamelin), göreci idealizm (Renouvier), eleştirici idealizm (Brunschweig), entüvisyonizm (Bergson), öznelci varoluşçuluk (Kirkegaard), Hıristiyan varoluşçuluk (Gabriel Marcel).Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu