Tersine Evrim Nedir?

Gelişme ve ilerlemeyle gerçekleşen evrimin tersine, gerilemeyle gerçekleşen evrim.Bilimdışı metafizik ve idealist bir anlayıştır. Evrim sürecinde geriye dönüşler, eş deyişle, gerilemeler vardır. Ama bunlar bir tersine evrim değil, son çözümlemede gelişme ve ilerlemeyi gerçekleştiren eytişimsel evrelerdir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu