Tepki Nedir?

Karşı etki.Her etki bir bir tepkiyle karşılanır, bu tepki yeni bir etkidir. Metafizik ve mekanik anlayışa göre etki neden, tepki sonuçtur. Bu anlayışa göre yeryüzündeki suların buharlaşması nedeni yağmur sonucunu doğurur. Diyalektik anlayış, yağmur sonuncunun yeni bir buharlaşmanın ve yeni yağmurların nedeni olarak bir karşılıklı etki ilişkisi içinde ele alır. Neden’le sonuç, yer değiştirirler ama, bu mekanik bir yer değiştirme değildir, çünkü yerleri değişirken kendilikleri de değişmiştir. Mekanik devimde yer değiştirenin kendisi değişmez. Metafizik anlayışta etki etkidir, tepki de tepkidir ve bunlar birbirlerinden ayrı şeylerdir. Diyalektik anlayış, birbirlerinin gereği olan etkiyle tepkiyi karşılık etki (karşılıklı etki N.) anlayışı içinde gerçek anlamına kavuşturmuştur.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu