Teknik Nedir?

Toplumsal faaliyet yöntemlerinin tümü...Uygulayım deyimiyle özleştirilmiştir. Sıfat olarak uygulayımsal deyimi kullanılır. Ayrıca yol ve yöntem deyimleriyle de dile getirilir. Yapabilme gücü anlamındaki Yu. tekhne deyiminden türemiştir. Kuramsal bilimin pratikteki uygulanması olarak tanımlanır. Bilimin amacı bilgi, tekniğin amacıysa üretimdir. Örneğin cisimlerin ısıyla genişlediği teorik bir bilgidir, bu teorik bilgiyi buhar makinesine uygulamak tekniktir. Bu anlamda teknik, teorik b ilimden pretik alanda yararlanmayı dilegetirir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu