Sınıflama Nedir?

Ortak özellikler taşıyanları bölümleme ve sıraya koyma.

Mantıkta sınıf kavramı, ortak özellikler taşıyan nesnelerin meydana getirdiği bütünü dilegetirir. Bundan ötürü her kavram, bir sınıf adıdır. Örneğin çiçek sınıfı, ağaç sınıfı vb.Sınıflama belli bir amaca göre yapılır. Amaç değişirse sınıflama da değişir. Bilgimiz geliştikçe sınıflamalarımız da gelişir ve değişir, gittikçe doğruya daha yakın olur. Bilimsel sınıflama, sıraya dizilen bölümler arasındaki bağlantının yasalarına dayanan sınıflamadır. Örneğin Mendeleyev’in kimyasal elementleri sınıflaması böyledir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu