Sav Nedir?

Hegel’in eytişimsel mantığını birinci önermesi.Olumlama deyimiyle anlamdaştır. Hegel’e göre mantıksal diyalektik oluşma, sav, karşısav, bireşim’le gerçekleşir. Her şey karşıtıyla çatışır ve karşıtına dönüşür, karşıtıyla birlikte bireşime girer. Bireşim, her savı karşısavıyla birlikte içerir. Her bireşim yeni bir savdır ve bir karşısavı gerektirerek yeni ve daha üstün bir bireşime girer.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu