Sarmal Gelişim Nedir?

Alt düzeyde gerçekleşenin üst düzeyde tekrarlanması yoluyla gelişme.İdealist anlayışlı dairesel (çembersel N.) gelişmeye karşıt olarak, diyalektik gelişme anlayışını dile getirir. Hegel’in sav-karşısav-bireşim sürecinde meydana geldiğini saptadığı "her şeyin karşıtına dönüşmesi" olgusunu açıklar. Her şey karşıtına dönüşür, ama daha üstün bir düzeyde ve daha gelişmiş olarak dönüşür. Böyle olmasaydı gelişme gerçekleşmezdi ve diyalektik süreç bir karşıtlığın sürekli olarak birbirlerine dönüşmelerinden ibaret bir tekrarlar dizisi olurdu.

Diyalektik özdekçiliğe göre tarihsel gelişme, sarmal bir gelişmedir. Tarih tekrarlamalardan ibarettir sözü bu sarmal gelişimi görememekten doğmuştur. Her şey karşıtına dönüşür tavuk yumurta, yumurta tavuk olur. Ama tavuktan birçok yumurta ve o yumurtalardan da birçok tavuk çıkar (bu arada evrimleşir de N). Artık o çıktığı yumurtaya ya da tavuğa dönüş değil, ileri ve üstün bir aşamaya gelişme’dir.Tarih hiçbir zaman tekrarlanmaz. Herakleitos’un dediği gibi aynı nehre iki kez girilmez, çünkü sular sürekli olarak akmaktadır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu