Salt Nedir?

Başka bir şeyle karışmamış, arı.

Kant, Salt Usun Eleştirisi adlı yapıtında salt’ı önsel (a priori) anlamında kullanmıştır. Kant’ a göre salt us, önsel olarak bilme yetisidir.Metafizik dilse salt, özellikle Descartes ve Malebranche’de, başka bir gücün etkisinde bulunmayan ruh ya da düşünce anlamındadır

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu