Olasıcılık Nedir?

Bilginin olasılığını ileri süren öğretilerin genel adı.Olasıcılık düşüncesi kaynağını antikçağ Yunan sofistlerinde bulur. Daha sonra Akademi şüphecileri Arkesilaos (İ.Ö. 318-244) ve Karneades (İ.Ö: 215-130) bilimde kesinliğin imkansız olduğunu ve ancak olabilirlikle yetinilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Onlara göre gerek eylemsel ve gerek kuramsal alanlarda olasılarla davranılabilir, kesin olarak hiçbir şey bilinemez ve söylenemez.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu