Nitel Nedir?

Nitelikle ilgili.

Niteliksel deyimiyle anlamdaştır ve nicel deyimi karşılığında kullanılır. Metafizik düşünce sisteminde önce bu iki deyim birbirine karşıt sayılmış, sonra nitel nicele indirgenmiştir. Klasik mantıkta bilim öncesi bilgi betimsel olduğundan ötürü nitel bilgi olarak tanımlanır ve nicel terimlerle belirtilemeyeni dile getirir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu