Nicel Nedir?

Nicelikle ilgili.Niceliksel deyimiyle anlamdaştır ve nitel deyimi karşılığında kullanılır. Bilim, nitel olanın nicel olana dönüştürülmesiyle gelişmiştir. Örneğin Aristoteles fiziği niteldir, benzerlik ve başkalıkların betimlenmesine dayanır; Galile fiziği niceldir, bütünle parçaların matematiksel oranlarına dayanır. Örneğin gökkuşağı Descartes’e göre niteliksel bir olaydı, bunun bilimsel nedeninin anlaşılması ölçülebilmesiyle (eş deyişle nitel bilginin yerine nicel bilginin getirilmesiyle) gerçekleşti.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu