Nicel Gelişme Nedir?

Nicelikçe çoğalma, büyüme ve serpilme.Nitelikçe çoğalma, büyüme ve serpilmeyi dile getiren nitel gelişme deyimi karşılığında kullanılır. Örneğin bir insanın boyunun uzayıp ağırlığının artması nicel gelişme, bilgilenip olgunlaşmasıysa nitelikçe gelişmedir. Eytişimsel özdekçi felsefede nicel gelişme deyimi, gözle görülmeyen ve derece derece biriken gelişmeleri (birikimleri) dilegetirir ve nitel sıçrama deyimi karşılığında kullanılır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu