Nicel Farklılık Nedir?

Benzerler arasındaki farklılık.Benzemeyenler arasındaki farklılığı dile getiren nitel farklılık deyimi karşılığında kullanılır. Nicelik, herhangi bir nesnenin, benzer ve bir türden parçalara ayrılabilmesindeki ya da bu parçalardan birleşme yoluyla meydana gelmesindeki özelliğidir. Örneğin elmayla armut arasındaki farklılık nitel, buna karşı üç kilo elmayla beş kilo elma arasındaki farklılık niceldir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu