Nesnel Nedir?

 Bilinçle ilişkili olan anlamındaki öznel terimine karşılık olarak ‘dış gerçekle ilişkili olan’ı dile getirir.Nesnel bir düşünce dış gerçeklerden yansıyan bir düşüncedir; öznel bir düşünceyse dış gerçeklerden ilişkisiz olarak insan zihninden doğan bir düşüncedir. Bununla beraber öznel bir düşünce, gerçekler düzeyinde doğrulanınca nesnelleşir. Demek ki ‘nesnel’ kavramı; bir nesneye bağlı olarak insandan bağımsızlığı, bir özneye bağlı olarak da öznel olanın insandan bağımsız özdeksel temelini dile getirir. Öznel eytişim, nesnel eytişimin insan bilincinde yansımasıdır. Nesnelle öznel, birbirlerine bağımlı bir bütündürler.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu