Nesnel Eytişim Nedir?

Varlığın gelişmesi…kavramların gelişmesi’ni dile getiren öznel eytişim deyimi karşılığında kullanılır. Bu iki deyim düşünceci eytişimci Hegel’le özdekçi eytişim anlayışlarındaki temel ayrılığı da meydana koyar. Hegel’de eytişim düşüncenin devimi’dir ve bundan ötürü özneldir, özdekçi eytişim varlığın devimi’dir ve bundan ötürü nesnel’dir. Öznel eytişim, nesnel eytişimin yansısıdır; kavramların devimi nesnelerin deviminden yansır, düşüncelerdeki değişmeler varlıktaki değişmelerin sonucudur. Eytişimsel özdekçilik dilinde eytişim, doğasal-düşünsel bütün bir gelişme sürecinin genel yasasıdır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu