Nesnel Etmenler Nedir?

Toplumsal gelişmenin iki koşulundan biri olan insandan bağımsız ve onun faaliyetini sınırlandırıp yönlendiren koşullar… başta üretim düzeyi olmak üzere doğa koşulları, tarihsel gelişmenin yüklediği görevler nesnel etmen’lerdir. İnsanın bilinçsel ve iradeli faaliyetini dile getiren öznel etmenler deyimiyle bağımlı olarak kullanılır. Toplumsal gelişmenin bu iki koşulu arasındaki sıkı ilişki ve bağımlılığın açıklanması, eytişimin felsefeye en büyük katkılarından biridir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu