Nedenselcilik Nedir?

Nedenselliğe dayanan öğretilerin gene adı. Örneğin mekanikçilik, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, öğretileri bu anlamda nedenselci öğretilerdir. Çünkü her belli sonucun bir nedenden oluştuğu ana düşüncesine dayanırlar.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu