Neden Nedir?

Bir olayı meydana getiren etken…
Bilimsel nedensellikle idealist sebepliliği karıştırmamak gerekir.



Nesnel nedenler, insanın bilinç ve iradesinden bağımsız olarak etken olan nedenlerdir. Öznel nedenlerse nesnel nedenlerin insan bilincindeki yansımasına dayanan insansal faaliyetlerdir.

Bir etkinin zorunlu ve özsel niteliklerini temel nedenler, rastlantısal niteliklerini temel olmayan nedenler gerçekleştirirler.

Bir nesne ya da olaya başka neden ve olaylarca yapılan etkiler dış nedenler, bir nesne ya da olayın geliştirici iç çelişkileri iç nedenlerdir.

Bir nedenin etken olabilmesi için ve bir etki meydana getirebilmesi için her zaman birtakım koşullar gereklidir. Bu koşullar gerçekleşmeden ‘neden’ etken olamaz ve etki meydana getiremez.



Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu