Nasıl Nedir?

Bir şeyin kökü ya da özünün belirtilmesini isteyen soru. Aslı ne?Bilinçli insan doğaya ne, neden, niçin, nasıl sorularıyla yaklaşmaya başlamıştır.

Aristoteles biliminin amacı, olayların niçin meydana geldiklerini açıklamaktı, Galilei’yle başlayan çağdaş bilimin amacı ise olayların nasıl meydana geldiklerini açıklamaktır. Galilei’ iki bin yıl bilimsel alanda nasıl sorusu sorulmamıştır. Gelilei’den sonra da Kant’ın bilinemezciliği ve onun yeni biçimi olan Comte’un pozitivizmi (ve bunların ürünü olup yüzyılımızı kaplamış bulunan idealist mızmız felsefeler bu soruyu yasaklamışlardır. Çünkü onlara göre hiçbir olgu ya da olayın ne asıl (nasıl) olduğu bilinemez. Pozitivizmin ve onun ürünü olan çağdaş idealist felsefelerin bilimdışı’lıklarının nedeni budur.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu