Metafizik Düşüncecilik Nedir?

Doğadışı bir güç tasarımlayan düşüncecilik, doğaiçi bir güç tasarımlayan ‘metafizik özdekçilik’ ve bunun anlamdaşı olan ‘mekanik özdekçilik’ deyimlerinin karşıtı olarak kullanılır. Metafizik özdekçiliğin dünyayı doğaiçi özdekle açıklamasına karşı metafizik düşüncecilik dünyayı doğadışı güçlerle açıklar. Her iki anlayış da ‘diyalektik’ karşıtı olarak ‘metafizik’tir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu